Zarzad miasta

Bürgerbüro

Zarząd miasta Engen

Hauptstraße 11
D-78234 Engen 

Tel: +49 7733 502-0

Fax: +49 7733 502-2 99

E-Mail:  rathaus@engen.de


Ważniejsze numery telefonów

Burmistrz 502-210 
Biuro Prasowe 502-204
Biuro pomocy dla przemyslu 502-212 
Turystyka 502-249 
Kultura 502-202 
Biuro Zameldowania i Urząd Miasta 502-215 
Biuro podatkowe 502-264 
Remont i oczyszczanie miasta 501-362 
Elektrownia 9480-0