Historia

 

Geschichte

Engen ma długą i wzruszającą historię. Już około 14.000 lat temu mieszkali tutaj ludzie. Dowodem tego są znaczące znaleziska leżące nieopodal skały Piotra i jaskini Kuirs. Jaskinie były wykorzystywane jako miejsca postoju dla polujących na renifery. Z tamtego czasu pochodzi “Venus z Engen”, mała statuetka z czarnego bursztynu.

Przed 1.500 – 1.300 laty plemię Alemannów założyło osiedle poniżej góry, na której dzisiaj znajduje się centrum Starówki. Pierwsze wzmianki dokumentalne o Engen pochodzą z XI wieku.

W późniejszym średniowieczu miejscowość ta rozwinęła się do okazałego miasta: na rynku powstały domy szlacheckie, z kościoła utworzono Bazylikę Romańską i został założony klasztor (dzisiaj Muzeum Miejskie Engen + Galeria). W XVII wieku wybuchła epidemia dżumy oraz dwa pożary (1845 i 1911), które zniszczyły znaczną część Starówki. 

Dzisiejsza Starówka znajduje się pod ochroną. W latach siedemdziesiątych została ona kompletnie odnowiona, tak że dzisiaj Engen ponownie jaśnieje swoją pięknością. Za wzorową modernizację miasta Engen otrzymał dużo nagród.