Milieu

 

OekoLandschapsonderhoud is een belangrijk thema in Engen. De hoorwaardige flora en fauna in en om Engen, eist een bijzondere verzorging. Er zijn verschillende droge en halfdroge velden te vinden waar vele beschermde planten groeien waaronder Orchideen, zoals Ragwurz soorten en Gentianen.

 

Eenbiotopvertakkings concept, die de herindeling van de diverse gebieden inhoud,werd in het dorpje Welschingen gecreerd. De resultaten werden in de wegen en waterplannen verwerkt. Dit concept leidde ertoe, dat maatregelen voor het landschap onderhoud, zoals heggen, onderhoud en aanleg van Biotopen, hooivelden en het bosonderhoud doogevoerd werden.

 

 

Info

Tel: +49 7733 502-224, Fax: +49 7733 502-299