Geschiedenis

 

GeschichteEngen heeft een lange en bewogen geschiedenis. 14.000 jaar geleden leefden in deze ruimte mensen. Geleerden vonden in het nabij gelegen Petersfels een Snirshöle en belegerde deze. De holen waren rustplaatsen voor de rondtrekkende rendierjagers. Uit die tijd bestaat "de Venus van Engen" een klein geabstracteerd vrouwenbeeld uit Gagat.

Zo'n 1.5000 tot 1.300 jaren geleden hadden de Alamannen een nederzetting halverwege de bergkern, waar nu de huidige Oud Stad staat. Engen zelf werd in de 11E eeuw voor de eerste keer in documentatiematerlaal vernoemd.  
In een later stadium van de middeleeuwen ontwikkelt zich het dorpje tot een opmerkelijke stad, aan de marktplaats bouwde men herenhuizen, de Stadkerk wordt als een Romeinse Basilika ontworpen en een klooster, tegenwoordig het Stadmuseum Engen en Galerie werden gebouwd. In de jaren 1.700 heerste de pest in Engen en twee branden ( 1845 4n 1911 ) verwoeste grotendeels de Oude Stad.

Nu staat de gehele Oude Stad onder monumentenzorg. Sinds midden in de 70er jaren werd het helemaal gesaneerd, zodat Engen weer in zijn oude schoonheid trad. Voor de voorbeeldige sanering had Engen meerdere prijzen behaald.